Velkommen til Plankecup!
Fredrikstad  4-6.september 2020
Stoppet for påmelding - gjenåpner om noen dager!

Kongstenhallen, Borgehallen og Gressvikhallen.
Det er åpent for påmelding i 16 klasser, fra jenter/gutt 10 til damer/herrer bredde.

Korona:
Vi har god tro på at årets turnering blir gjennomført!
Vi er forbredt på å gjøre tilpassinger i forholdt til sentrale retningslinjer som gjelder i turneringshelgen.
Vi setter senere frister enn vanlig både for påmelding og betaling.
Når det gjelder påmelding er det fortsatt "først til mølla"som gjelder!
Dvs. at dersom vi må redusere omfanget av turneringen vil de lagene som ble sist påmeldt dessverre bli avmeldt.
Se mer detaljert info under Korona under info-> korona i menyen over.

Endring i turneringsregler:
Vi har gjort endringer i regler om bruk av overårige.
Gjelder dispensasjoner gitt av adm. myndighet for seriespillet.
Hensikten er at det skal bli enklere å kunne stille med samme
lag i vår turnering som i seriespillet.
Se Info->Regler (punkt "Spillere")
 

Mer info finner dere under "info" -> "Turneringsinformasjon".

Vi tilbyr overnatting og servering av mat lørdag og søndag.
For mer info - se undersiden "Overnatting/mat".

*Påmeldingsfristen er satt til 1.juli.  Fristen kan bli forlenget etter det.
Etter 1.juli vil vi kunne redusere eller stryke klasser med liten påmelding, og utvide klasser med stor påmelding. Enkelte klasser kan bli slått sammen. 
Påmeldte lag vil bli informert ved sammeslåing av klasser. 

Fakta om klassene:

Gruppe og sluttspill tilpasses antall deltagerlag i klassen.
I klassene gutter og jenter 10 og 11 føres ikke tabell, og det spilles ikke sluttspill.
I øvrige aldersbestemte klasser spiller A og B-sluttspill.
I seniorklassene spilles kun A-sluttspill.

Det er åpent for påmelding til følgende klasser:

Damer Bredde kr. 3500.-        (8 lag)
Herrer Bredde kr. 3500.-        (8 lag)

Jenter 17 (03-04) kr. 3300.-            (8 lag)
Gutter 17 (03-04) kr. 3300.-       (8 lag)

Jenter 15 (05-06)  kr. 2900.-  (8 lag)
Gutter 15 (05-06)  kr. 2900.-  (8 lag)

Jenter 14 (06-07)  kr. 2900.-  (8 lag)
Gutter 14 (06-07)  kr. 2900.-  (8 lag)

Jenter 13 (07-08)  kr. 2900.-  (8 lag)
Gutter 13 (07-08)  kr. 2900.-  (8 lag)


Jenter 12 (08-09)  kr. 2900.-  (8 lag) 
Gutter 12 (08-09)  kr. 2900.-  (8 lag)

Jenter 11 (09-10)  kr. 2900.-  (8 lag)
Gutter 11 (09-10)  kr. 2900.-  (8 lag)

Jenter 10 (10-11)  kr. 2900.-  (8 lag)
Gutter 10 (10-11)  kr. 2900.-  (8 lag)


OBS!
Vi har de siste årene sett oss nødt til å stramme inn på bruk av overårige.
Dette etter noen uheldige situasjoner i tidligere turneringer.
Anmoder lagene om å flytte opp spillere fra yngre klasse i tilfeller der dere har for få spillere i den aktuelle aldersklassen.

Avlysning av turnering eller klasser.
Ved eventuell avlysning av turnering eller enkeltklasser begrenser turneringsarrangørens erstatningsansvar til tilbakebetaling av turneringsavgifter.
Dette gjelder uansett årsak til avlysning.

 

 

 


Mera information Anmälan