Velkommen til Plankecup!
Fredrikstad  4-6.september 2020

Avlyst!

Det er med tungt hjerte vi tar denne beslutningen!

Myndighetenes restriksjoner, faren for økt smitte, usikkerheter knyttet til gjennomføring og kontroller gjør at vi dessverre må avlyse årets Plankecup også.
Vi ser at myndighetene strammer inn og det skaper en så stor usikkerhet at vi ikke ønsker å bidra til eventuell smittefare ved å arrangere en cup i disse dager.
Dette er beklagelig, men er en avgjørelse vi dessverre måtte ta av hensyn til dere alle.
 
Vi håper at tilstanden normaliserer seg og at vi dermed kan arrangere tilnærmet som normalt til Salming 2021! 
Vi håper vi ser dere alle der!
 
mvh Plankecup
Arrangementkomiteen

 

 

Endring i turneringsregler:
Vi har gjort endringer i regler om bruk av overårige.
Gjelder dispensasjoner gitt av adm. myndighet for seriespillet.
Hensikten er at det skal bli enklere å kunne stille med samme
lag i vår turnering som i seriespillet.
Se Info->Regler (punkt "Spillere")
 

Mer info finner dere under "info" -> "Turneringsinformasjon".

Vi tilbyr overnatting og servering av mat lørdag og søndag.
For mer info - se undersiden "Overnatting/mat".

*Påmeldingsfristen er satt til 1.juli.  Fristen kan bli forlenget etter det.
Etter 1.juli vil vi kunne redusere eller stryke klasser med liten påmelding, og utvide klasser med stor påmelding. Enkelte klasser kan bli slått sammen. 
Påmeldte lag vil bli informert ved sammeslåing av klasser. 

Fakta om klassene:

Gruppe og sluttspill tilpasses antall deltagerlag i klassen.
I klassene gutter og jenter 10 og 11 føres ikke tabell, og det spilles ikke sluttspill.
I øvrige aldersbestemte klasser spiller A og B-sluttspill.
I seniorklassene spilles kun A-sluttspill.

Det er åpent for påmelding til følgende klasser:

Damer Bredde kr. 3500.-        (8 lag)
Herrer Bredde kr. 3500.-        (8 lag) utvidet til 12 lag

Jenter 17 (03-04) kr. 3300.-            (8 lag)
Gutter 17 (03-04) kr. 3300.-       (8 lag)

Jenter 14/15 (05-07)  kr. 2900.-  (8 lag)
Gutter 15 (05-06)  kr. 2900.-  (8 lag)  utvidet til 12 lag

Jenter 14 (06-07)  slått sammen med J15
Gutter 14 (06-07)  kr. 2900.-  (8 lag)

Jenter 12/13 (07-09)  kr. 2900.-  (8 lag)
Gutter 13 (07-08)  kr. 2900.-  (8 lag)  utvidet til 12 lag


Jenter 12 (08-09)  slått sammen med J13
Gutter 12 (08-09)  kr. 2900.-  (8 lag)

Jenter 10/11 (09-11)  kr. 2900.-  (8 lag)
Gutter 11 (09-10)  kr. 2900.-  (8 lag)

Jenter 10 (10-11)  slått sammen med J11
Gutter 10 (10-11)  kr. 2900.-  (8 lag)


OBS!
Vi har de siste årene sett oss nødt til å stramme inn på bruk av overårige.
Dette etter noen uheldige situasjoner i tidligere turneringer.
Anmoder lagene om å flytte opp spillere fra yngre klasse i tilfeller der dere har for få spillere i den aktuelle aldersklassen.

Avlysning av turnering eller klasser.
Ved eventuell avlysning av turnering eller enkeltklasser begrenser turneringsarrangørens erstatningsansvar til tilbakebetaling av turneringsavgifter.
Dette gjelder uansett årsak til avlysning.

 

 

 


Mera information