Korona

Vi er forbredt på å gjøre tilpassinger i forhold til sentrale retningslinjer som gjelder i turneringshelgen.
I skrivende stund har ikke myndighetene kommet med regler og anbefalinger så langt frem.

Et tenkt scenaio er at vi ikke kan ha aktivitet på alle baner i Kongstenhallen.
Vi har derfor for sikkerhets skyld reservert flere haller.
Skulle vi måtte redusere aktivitetene og antall lag, vil vi avgjøre ut fra en helhetsvurdering hvilke klasser som skal reduseres.
Om klasser må reduseres vil de lagene som er sist påmeldt dessverre bli avmeldt.

Pga situasjonen har vi satt senere frister enn ved tidligere turneringer.
Påmeldingsfristen er satt en mnd senere og betalingfristen utsatt til etter fellesferien.
Påmeldingsfrist 1. juli (opprinnelig 1.juni)
Betalingsfrist 10.august (opprinnelig 1.juni)

 

Hvis tilpassinger vi gjennomfører gjør det vanskelig for dere å delta kan dere melde av.
Dere vil få info om tilpassingene, og vil få en frist for avmelding etter det.
Innbetalte avgifter vil bli tilbakebetalt.

Hvis klasser blir redusert, eller avlyst, eller ved avlysning av turnering begrenses turneringsarrangørens erstatningansvar til tilbakebetaling av avgifter innbetalt til oss.  Dette gjelder uansett grunn til reduksjon og avlysning.