Betaling:
Alle avgifter betales til samme konto (også overnatting)

Bankkonto nr. 0539.56.67736
Iban: NO5305395667736 (ved betaling fra utlandet)
BIC: DNBANOKKXXX (ved betaling fra utlandet)

Betalingsfrist turneringsavgift: 10.august.
(ved påmelding etter 10.august - 5 dager etter påmelding)


Klasser / Turneringsavgifter:
Herrer / Damer bredde:  kr.3500.-
Gutter / Jenter 17:          kr.3300.-
Gutter / Jenter 15:          kr.2900.-
Gutter / Jenter 14:          kr.2900.-
Gutter / Jenter 13:          kr.2900.-
Gutter / Jenter 12:          kr.2900.-
Gutter / Jenter 11:          kr.2900.-
Gutter / Jenter 10:          kr.2900.-Overnatting:
Pris:  
Lørdag - søndag: 
kr.3200.- pr. lag
Fredag - søndag: kr.3700.- pr lag
Frokost er inkludert i prisen. 

Måltider:
Lunsj + middag lørdag:                        kr.250.- pr.person.
Lunsj + middag lørdag + lunsj søndag: kr.300.- pr.serson.


Betaligfrist for overnatting er 10. augusti.
(ved bestilling etter 10.august - 5 dager etter bestilling)

Betaligfrist for måltider er 10. august.

Viktig å opplyse følgende ved betaling:
-Klubb
-Klasse laget er påmeldt i (G10, J10...)
-Hva det betales for (turneringsavgift, måltider, mat alt 1 eller 2)