Anmälan

Här anmäler ni ert lag till Wasa Football Cup 2017. Anmälan är giltig samt bindande först efter att lagavgiften betalats in till konto:

Vasa Andelsbank
IBAN FI2956700840058364
Vid utlandsbetalning: SWIFT OKOYFIHH
Mottagare: Wasa Footballcup, Krutkällarvägen 6, 65100 VASA

Kom ihåg att använda referensnummer vid betalning!

 

Ilmoittautuminen Wasa Footballcupiin 2017. Ilmoittautuminen on vahvistettu kun joukkuemaksu on suoritettu tilille:

Vaasan Osuuspankki
IBAN FI2956700840058364
SWIFT OKOYFIHH
Vastaanottaja: Wasa Footballcup, Ruutikellarintie 6, 65100 VAASA

Muista käyttää viitenumeroa maksun yhteydessä!

 

.


Sista anmälningsdag : 2017-06-14


Anmälningsformulär