Klasser / Grupper

F04L - Flickor 04 Lätt (6 platser)

F04S - Flickor 04 Svår (6 platser)

F05L - Flickor 05 Lätt (6 platser)

F05S - Flickor 05 Svår (12 platser)

F06L - Flickor 06 Lätt (6 platser)

F06S - Flickor 06 Svår (Inställd ( ny

F07 - Flickor 07 (12 platser)

F08 - Flickor 08 (12 platser)

P04L - Pojkar 04 Lätt (12 platser)

P04S - Pojkar 04 Svår (12 platser)

P05L - Pojkar 05 Lätt (18 platser)

P05S - Pojkar 05 Svår (12 platser)

P06L - Pojkar 06 Lätt (18 platser)

P06S - Pojkar 06 Svår (12 platser)

P07 - Pojkar 07 (30 platser)

P08 - Pojkar 08 (30 platser)