Vi måste hålla restriktionerna som gäller för stunden. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.  Ombyte kan ske hemma. Omklädningsrummen används bara för toabesök. Publiken reduceras till de föräldrarna som måste köra. Under matcherna sprider vi ut oss. Mellan matcherna håller sig varje lag för sig.

VÄLKOMMEN!

För 10:e året i rad bjuder Copa Carrera i samarbete med Spånga IS FK, FK Bromma, Bromstens IK in till avslutsturnering 5m5, 7m7, 9m9, 11m11 för pojkar och flickor födda 2006-2012.

Spelas 10-25 Oktober 2020

Plats:             Fotbollsplaner i Västra Stockholm (Spånga, Bromsten, Bromma). Alla matcher spelas på konstgräs.

OBS! Alla klasser anges med beteckningar för 2020. Man får inte anmäla sig i en äldre klass.

5 mot 5 klasser

Anmäl er och ange önskemål om vilken dag ni vill spela 10/10 eller 17/10.

F2013, P2013

Flickor och pojkar födda 2013. Spel 10:e eller 17:e oktober men varje lag spelar bara en dag. Ingen resultatrapportering, medaljer till alla deltagare, max 10 per lag. Speltid är 1x25 minuter, 4 matcher vid minst 5 lag anmälda eller motsvarande speltid om det blir färre matcher.

När jag får 5 lag från olika föreningar som vill spela en viss dag lägger jag dessa i en grupp.

Anmälningsavgift 800 kr.

Anmäl er och ange önskemål om vilken dag ni vill spela 10/10 eller 17/10.

F2012, P2012L, P2012M

Flickor och pojkar födda 2012. Ni kan välja nivå lätt eller medel i pojkklasserna. Är det få lag så slås lätt och medel ihop. Spel 10:e eller 17:e oktober men varje lag spelar bara en dag. Ingen resultatrapportering, medaljer till alla deltagare, max 10 per lag. Speltid är 1x25 minuter, 5 matcher vid minst 6 lag anmälda eller motsvarande speltid om det blir färre matcher.

När jag får 6 lag från olika föreningar som vill spela en viss dag lägger jag dessa i en grupp.

Anmälningsavgift 1100 kr.

7 mot 7 klasser

Anmäl er och ange önskemål om vilken dag ni vill spela 11/10 eller 17/10 för P/F2011 samt 18/10 för P/F2010-P/F2009

F2011, P2011L, P2011M, F2010L, F2010M, P2010L, P2010M, F2009L, F2009M, P2009L, P2009M. Flickor och pojkar födda 2009-2011. Det går att välja lätt eller medel för de flesta klasserna. Skulle det vara för få lag i någon klass kan lätt och medel komma att slås ihop. Speldagar 11/10 eller 17/10 för P/F2011 samt 18/10 för P/F2010 och P/F2009. Ingen resultatpublicering. Medaljer till alla deltagare, max 12 per lag. Speltid är 1x30 minuter, 4 matcher. Anmälningsavgift 1300 kr.

Spelregler
Alla klasser enligt St Erikscupen 2020.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 20/9 eller när cupen blir fullbokad.

Anmälan görs via formulär på cupsidan www.copacarrera.com. Anmälan är giltig när avgiften är betald till BG 156-6702.

Anmälan är bindande och avgifter återbetalas inte till lag som drar sig ur efter den 20/9.

 

Uppdaterad information publiceras på www.copacarrera.com

Förfrågningar görs till:          Manuel Carrera copacarrera@gmail.com tel 073-9600197


Mera information Anmälan

Nyheter