Klasser / Grupper

Dam - Dam och DamJ

F13L - F06 lätt

F13MS - F06 medelsvår

F14L - F05 lätt

F15L - F04 lätt

P13L - P06 lätt

P14L - P05 lätt