Klasser / Grupper

Dam7 - Damer 7-manna

F129m - Flickor 05, 9-manna

F13L - Flickor 04, 11-manna lätt

F13MS - Höst11an F04 Medelsvår

F1415 - Flickor 02-03 medelsvår

F14L - Höst11an F03, lätt

P119m - Pojkar 06, 9-manna

P129L - Pojkar 05, 9-manna lätt

P129M - Pojkar 05, 9-manna medel

P13L - Pojkar 04, 11-manna lätt

P13M - Pojkar 04, 11-manna medel

P14L - Höst11an P03 lätt

P14MS - Höst11an P03 medelsvår

P15L - Höst11an P02 lätt

P15MS - Höst11an P02 medelsvår