Klasser / Grupper

F10 - Flickor 10 år

F11 - Flickor 11 år

F12 - Flickor 12 år

F13 - Flickor 13 år

F14 - Flickor 14 år

P10 - Pojkar 10 år

P11 - Pojkar 11 år

P12 - Pojkar 12 år

P13 - Pojkar 13 år

P14 - Pojkar 14 år

P1516 - Pojkar 15/16 år