Regler

Det blir ved turneringsstart opprettet en dommerjury som vil behandle klager, protester etc.

Overårige spillere
De lag som har dispensasjon på bruk av overårige spillere i egen krets, kan også bruke disse under turneringen. Dispensasjon sendes sammen med påmelding av laget. Max, 2 spillere med dispensasjon kan benyttes pr. kamp.

Spillere i samme årsklasse
En spiller kan kun benyttes på ett lag i en klasse under turneringen, det gis ingen dispensasjoner for dette under turneringen. Keepere kan spille på flere lag fra samme klubb i samme klasse (kan spille som keeper på begge lagene, eller som keeper på det ene laget og utespiller på det andre).

Brudd på reglene medfører at lagets resultat i kamp hvor regelbruddet er gjort strykes og motstander får w.o og 5 -0 i resultat.

Kamp gjennomføring
Alle kamper i gruppespillet + semifinaler spilles med 2 x 15 min. ineffektiv spilletid, med 2 min. pause. Kamptidene i finalene spilles med 2 x 20 min. ineffektiv spilletid med 2 min. pause. Klokkene stoppes kun ved scoringer, utvisninger og ved signal fra dommerne. NB! Det gjøres oppmerksom på at det IKKE spilles med effektiv spilletid de tre siste minuttene av siste periode. Det er heller ikke tillat med time-out i gruppespillet da vi har et stramt tidsskjema og ønsker å unngå forsinkelser. I alle sluttspillkamper tillates en time out pr. kamp pr. lag.
 
Turneringen arrangeres etter NBF's spilleregler og kampreglement
Regler for rekkefølge i henhold til NBF's kampreglement, med de unntak som er nevnt på denne siden.

Ved uavgjorte kamper i sluttspillet avgjøres disse med 3 straffer av hvert lag, deretter evt. en og en straffe. Det er de samme 3 spillerne som skal ta straffer ved uavgjort i straffeslagskonkurransen, men rekkefølge kan endres hvis ønskelig.

Jury
Juryen under KIWI Tigers Cup 2021 blir utnevt før turneringen starter. Leder av juryen er Michal Janic (Organisasjonskomm. Tigers Cup). Ved protest skal dette påføres kampskjema etter kampslutt. En skriftlig og signert protest skal være arrangementsansvarlig (les hovedsekretariat) i hende innen 15 minutter etter den aktuelle kamps slutt. Protestgebyr på kr. 500,- skal innbetales kontant ved avlevering av protest. Hvis ikke dette skjer avvises protesten på formelt grunnlag.