Klasser / Grupper

Gutt - Gutt født 1997/98

Jente - Jente født 1997/98

LG - Lillegutt født 2001/2002

Smg - Smågutt født 1999/2000

Smj - Småjenter født 1999/2000