Spånga Sommarcup kommer att genomföras 28/6-1/7 2012
En cup för flickor 5-, 7- och 11-manna samt pojkar 5-manna med lag från hela landet som vill besöka Stockholm. Kommer att spelas i Spånga, Kista, Hässelby i Stockholm.
I mån av plan så kommer det att öppnas för pojkar  i 7- och 11-manna också.

Ni kan redan anmäla er på www.sportnik.com/sommarcup
5-manna
Klasser: F8, F9, P8, P9
Alla deltagare får medalj.
Spelar bara en dag, konstgräs inomhus på 3 stora 5-mannaplanner.  Vi börjar med att fylla klassen för spel fredag 29/6 och fyller på övriga dagar beroende på antal anmälda lag. Det är inget slutspel i 5-manna därför varje grupp spelar under en dag.

7-manna
Klasser: F10,F11, F12
Spelar 28/6-1/7 på konstgräs. Vid många deltagare kan det bli aktuell med  spel på naturgräs.
Medalj till de fyra främsta lag  i A-slutspel i varje klass. Pokaler till finallagen i A- och B-slutspel.

11-manna
Klasser: F13, F14, F15, F16
Spelar 28/6-1/7 på konstgräs. Vid många deltagare kan det bli aktuell med spel på naturgräs.
Medalj till de fyra främsta lag  i A-slutspel i varje klass. Pokaler till finallagen i A- och B-slutspel.

Speltid
5-manna: 2x15
7-manna: 2x20
11-manna: 2X25
Matchgaranti: Minst 5 matcher i 11-manna, 4 matcher i 7- och 5-manna

Anmälningsavgift
F7-F16 alla klasser 1000 kr

Deltagaravgift
Deltagaravgift för spelare och ledare är obligatorisk i cupen. Den täcker samtliga administrations- och tävlingskostnader.
Dessutom gäller deltagarbeviset för ev kringaktiviteter:
Kommer att publiceras senare

5-mannalag
Deltagaravgift utan mat och logi: 300 kr/lag
Övernattning behövs inte eftersom det är en dags spel. Önskas övernattning och mat kan detta ordnas i mån av plats i skolsalar.
7-mannalag

  1. 1. Deltagaravgift inklusive mat och logi i skolor, fr o m middag torsdag t o m lunch söndag: 800 kr/deltagare. Medtag liggunderlag/madrass.
    1. 2. Deltagaravgift utan mat och logi: 400 kr/lag

11-mannalag:

  1. Deltagaravgift inklusive mat och logi i skolor fr o m middag torsdag t o m lunch söndag: 950 kr/deltagare. Medtag liggunderlag/madrass.
  2. Deltagaravgift utan mat och logi: 500 kr/lag.

Anmälan senast 2012-05-01 eller när det blir fullt. Vi förbehåller oss rätten att stryka lag som inte betalar i tid.
Anmälan garanterar deltagande först när anmälningsavgiften är betald dvs att lagen som betalar först har företräde framför de som bara skickar en anmälan.
Bankgirokontot 484-0682. Ange klubbnamn och lagnamn vid betalning.

#61623;  Anmälningsavgiften återbetalas fram till 2012-05-01.
#61623;  Inbetalda deltagaravgifter återbetalas t o m 2012-05-15 minus ett administrativt avdrag på 500 kr.
#61623;  Inbetalda deltagaravgifter återbetalas t o m 2012-06-01 minus ett administrativt avdrag på 2 500 kr.
#61623;  Inga deltagaravgifter återbetalas efter 2012-06-01.

Busstransporter mellan boende och planer och kringaktiviteter kommer att ordnas, avtalet är inte klart idag.Kontakt:
Manuel Carrera
073 9600197
sommarcupsis@gmail.com


Mera information