Stockholms Skolidrottsförbund hälsar alla skolidrottsföreningar varmt välkomna                                     till Skol-DM i innebandy läsåret 2017-2018. 

Anmälan
Anmälan görs under fliken Anmälan och för varje lag som ska delta så måste en separat anmälan skickas in.
Sista anmälningsdag är onsdag den 24 januari.


Tävlingens genomförande
Tävlingen genomförs i gruppspelsform med mestadels 3 lag i varje grupp. Det kan även bli 2 eller 4 lag i vissa grupper. Gruppsegraren och i vissa fall bästa tvåorna går vidare till en slutspelsgrupp eller till finalspel. Vad som gäller för respektive spelomgång kommer läggas upp under nyheter i samband med att gruppindelningen blir klar och läggs ut här på innebandyns cupsida. 

Datum som gäller för respektive spelomgång är:

Spelomgång 1  -  Färdigspelad senast fredag den 23 februari
Spelomgång 2  -  Färdigspelad senast fredag den 30 mars
Spelomgång 3  -  Färdigspelad senast fredag den 27 april 


Tävlingsklasser
Flickor  år 6, år 7, år 8, år 9, gymnasiet
Pojkar  år 6, år 7, år 8, år 9, gymnasiet 

Alla klasser spelar på stor plan med 5 utespelare + målvakt. 

Vi förbehåller oss rätten att slå ihop klasser om det blir för få anmälda lag i någon/några klasser.


Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 475 kronor per lag och den betalas mot faktura efter anmälan. Fakturan ska vara betald inom 30 dagar.

Skolor som har obetalda fakturor till Stockholms Skolidrottsförbund kan nekas deltagande i årets turnering.


----------


DELTAGARE

Ledare
Samtliga lag måste ha minst en vuxen ledare på plats under matcherna. Ledarna ansvarar för att lagets spelare och eventuell publik som hör till laget/skolan sköter sig på ett trevligt och sportsligt sätt. Lag och skolor som inte sköter detta kan bli uteslutna ur pågående tävling och avstängda från kommande tävlingar inom Stockholms Skol-IF.

Ledare som uppmärksammar lag som inte sköter sig på ett trevligt och sportsligt sätt ombeds informera tävlingsledningen så att vi tillsammans kan jobba för en trevlig och sportslig atmosfär under skol-DM.  

Ledare ska hålla sig informerad om vilka regler, bestämmelser och förutsättningar som gäller inför spel i skol-DM. Mer info finns under flikarna Regler och Nyheter. 


Spelare
Varje spelare får endast delta i ett av skolans innebandylag i skol-DM och då endast i den årskull som eleven går i eller äldre. Flickor får delta i pojkklasserna men pojkar får bara delta i pojklag. En flicka som går i åttan får alltså delta i ett lag i år 8 ELLER ett lag i år 9.
Eleven ska gå på skolan under tiden för tävlingen och vara registrerad i skolans idrottsförening i medlemsregistret i Idrott Online. 


Domare

Hemmalaget ansvarar för att tillsätta domare till gruppspelet. I skol-DM är det normalt en domare som dömer matcherna. 
Domararvodet delas lika mellan deltagande lag i samtliga spelomgångar, inklusive finalspel.

En domarlista på lämpliga och intresserade domare kommer läggas upp under nyheter.


----------


Hemmalag
Det lag som står överst i gruppindelningen är hemmalag och arrangör av gruppspelet, vilket innebär ansvar för att:

  • Boka spelplan
  • Bjuda in motståndare  
  • Tillsätta domare

Observera att det är det vinnande laget i gruppspelet som ska rapportera in samtliga resultat på cupsidan senast 24 timmar efter avslutat spel. 


Spelplan och matchdag
Hemmalaget bokar en lämplig spelplan (minsta mått 36x18 meter) och bjuder in motståndarna i gruppen senast 7 dagar innan tänkt speldag. Lagen i gruppen har ett gemensamt ansvar för att så snabbt som möjligt komma överens om en passande speldag och tid. Bortalagen har en skyldighet att bekräfta inbjudan och anmäla sitt deltagande senast 5 dagar innan speldag.

Om ett lag tackar nej till föreslagen speldag tre gånger så kan gruppspelet genomföras ändå, utan det laget.

Lag som ingår i en grupp som inte slutfört eller rapporterat in resultatet från sitt gruppspel innan sista speldag kan bli utslagna och därmed missa nästa spelomgång.

Om ett gruppspel vid undantagsfall behöver spelas senare än sista speldag så måste tävlingsledaren informeras och godkänna det innan speldatum fastställs.  


Priser
Priser i form av individuella medaljer delas ut till de tre bäst placerade lagen i respektive årskull. Dessa lag erhåller max 16 st medaljer per lag.  


Mera information

Nyheter

2018-03-11 23:22:14

Slutspelsomgång för pojkar i år 8, 9 och gymnasiet.

Här kommer info och gruppindelning för nästa omgång för pojkarna. Läs mer

2018-03-11 22:41:10

Finalspel för pojkar i årskurs 6 och årskurs 7.

Här kommer info om finalspelet för pojkar i årskurs 6 och 7. Läs mer

2018-03-11 21:04:41

Finalspel för flickorna!

Här kommer info om finalspelet för flickornas klasser. Läs mer

2018-01-30 12:01:56

Lista på intresserade domare

Här kommer en lista på domare som ni kan kontakta inför era arrangemang. Läs mer

2018-01-30 01:19:46

Gruppindelning för pojkarnas klasser

Här kommer gruppindelningen för de olika klasserna för pojklagen. Läs mer

Alla nyheter