Velkommen til Salming Cup 2023.

Fredrikstad 28-30 april.

Takk til alle som deltok i årests turnering!
Velkommen tilbake i 2024!

Salming Cup 2023 avvikles i Kongstenhallen, Borgehallen og Lislebyhallen.

Det er åpent for påmelding totalt i 11 klasser for jenter (J) og gutter (G).
J11, J13, J15, J17, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G17.

 

Mer info finner dere under "info" -> "Turneringsinformasjon".

Det kan være lurt å melde på tidlig.  Prinsippet "først til mølla" gjelder.

Vi tilbyr overnatting og servering av mat lørdag og søndag.
For mer info - se undersidene Overnatting og Måltider.

*Påmeldingsfristen er satt til 10.februar. Fristen kan bli forlenget etter det.
Etter 10.februar vil vi kunne redusere eller stryke klasser med liten påmelding, og utvide klasser med stor påmelding.
Enkelte klasser kan bli slått sammen. 
Påmeldte lag vil bli informert ved sammeslåing av klasser. Fakta om klassene:

Gruppe og sluttspill tilpasses antall deltagerlag i klassen.
I klassene gutter og jenter 10 og 11 føres ikke tabell, og det spilles ikke sluttspill.
I øvrige klasser spilles A og B-sluttspill.
(annen sluttspillform kan forekomme der antall deltagerlag gjør A og B-sluttspill upraktisk).

Det er åpent for påmelding til følgende klasser
(antall lag i hver klasse endret etter frist utgått 10.feb):

Jenter 17 (05-06)     kr.3700.-   lag (utgår)
Gutter 17 (05-06)     kr.3700.-  8 12 lag (utvidet)

Jenter 15 (07-08)     kr.3300.-  8 5 lag
Gutter 15 (07-08)     kr.3300.-  8 lag

Gutter 14 (08-09)     kr.3300.-   8 lag 

Jenter 13 (09-10)     kr.3300.-   8 12 lag (utvidet)
Gutter 13 (09-10)     kr.3300.-  8 20 lag (utvidet)

Gutter 12 (10-11)      kr.3300.-  8 12 lag (utvidet)

Jenter 11 (11-12)      kr.3300.-  lag Inngår i Gutter 11
Gutter 10/11 (11-13) kr.3300.-  8 10 lag  

Gutter 10 (12-13)      kr.3300.-  8 lag  Inngår i Gutter 11
 
Jente/Gutt 9 (13-)     kr.2500.-  8 lag   (ny)
 
For info om turneringform, premiering etc - se "Info" -> "Turneringsinformasjon"


OBS!
Vi har de siste årene sett oss nødt til å stramme inn på bruk av overårige.
Dette etter noen uheldige situasjoner i tidligere turneringer.
Anmoder lagene om å flytte opp spillere fra yngre klasse i tilfeller der dere har for få spillere i den aktuelle aldersklassen.

Avlysning av turnering eller klasser.
Ved eventuell avlysning av turnering eller enkeltklasser begrenser turneringsarrangørens erstatningsansvar til tilbakebetaling av turneringsavgifter.
Dette gjelder uansett årsak til avlysning.

 


Mera information