Velkommen til Salming Cup 2022.

Fredrikstad 13-15 mai.

 
Takk til alle som deltok i Salming Cup 2022!
Resultatene finner dere via feltet til høyre.

  

Salming Cup 2022 avvikles i Kongstenhallen, Borgehallen, og Gressvikhallen.

Det er åpent for påmelding i til sammene 14 klasser for jenter (J) og gutter (G).
G10, J10, G11, J11, G12, J12, G13, J13, G14, J14, G15, J15, G17, J17.
 

Mer info finner dere under "info" -> "Turneringsinformasjon".

Det kan være lurt å melde på tidlig.  Prinsippet "først til mølla" gjelder.

Vi tilbyr overnatting og servering av mat lørdag og søndag.
For mer info - se undersidene Overnatting og Måltider.

*Påmeldingsfristen er satt til 24.februar. Fristen kan bli forlenget etter det.
Etter 24.februar vil vi kunne redusere eller stryke klasser med liten påmelding, og utvide klasser med stor påmelding.
Enkelte klasser kan bli slått sammen. 
Påmeldte lag vil bli informert ved sammeslåing av klasser. 


Endring i turneringsregler:
Vi har gjort endringer i regler om bruk av overårige.

Gjelder dispensasjoner gitt av adm. myndighet for seriespillet.
Hensikten er at det skal bli enklere å kunne stille med samme
lag i vår turnering som i seriespillet.
Se Info->Regler (punkt "Spillere")

Fakta om klassene:

Gruppe og sluttspill tilpasses antall deltagerlag i klassen.
I klassene gutter og jenter 10 og 11 føres ikke tabell, og det spilles ikke sluttspill.
I øvrige klasser spilles A og B-sluttspill.
(annen sluttspillform kan forekomme der antall deltagerlag gjør A og B-sluttspill upraktisk).

Det er åpent for påmelding til følgende klasser:

Jenter 17 (04-05)     kr. 3400.-  8 lag Utgår
Gutter 17 (04-05)     kr. 3400.-  8 16 lag (utvidet)

Jenter 15 (06-07)      kr. 3000.-  8 lag Utgår
Gutter 15 (06-07)     kr. 3000.-  12 16 lag (utvidet)

Jenter 14 (07-08)     kr. 3000.-  8 lag Utgår
Gutter 14 (07-08)     kr. 3000.-  8 lag Inngår i G15

Jenter 13 (08-09)     kr. 3000.-  8 lag Utgår
Gutter 13 (08-09)     kr. 3000.-  8 12 lag (utvidet)

Jenter 12 (09-10)      kr. 3000.-  8 lag
Gutter 12 (09-10)      kr. 3000.-  8 16 lag (utvidet)

Jenter 11 (10-11)      kr. 3000.-  8 lag  Utgår
Gutter 11 (10-11)      kr. 3000.-  8 12 lag (utvidet)

Jenter 10 (11-12)      kr. 3000.-   8 lag  Utgår
Gutter 10 (11-12)      kr. 3000.-   8 lag  Utgår 
 
 
For info om turneringform, premiering etc - se "Info" -> "Turneringsinformasjon"


OBS!
Vi har de siste årene sett oss nødt til å stramme inn på bruk av overårige.
Dette etter noen uheldige situasjoner i tidligere turneringer.
Anmoder lagene om å flytte opp spillere fra yngre klasse i tilfeller der dere har for få spillere i den aktuelle aldersklassen.

Avlysning av turnering eller klasser.
Ved eventuell avlysning av turnering eller enkeltklasser begrenser turneringsarrangørens erstatningsansvar til tilbakebetaling av turneringsavgifter.
Dette gjelder uansett årsak til avlysning.

 


Mera information