Betaling:
Alle avgifter betales til samme konto (også overnatting og mat)

Bankkonto nr. 1594.25.18061
Iban: NO0615942518061 (ved betaling fra utlandet)
BIC: DNBANOKK (ved betaling fra utlandet)

Kontoeier:
Slevik Innebandyklubb
Postboks 131
1620 Gressvik

 Alle priser er oppgitt i NOK

Klasser / Turneringsavgifter:
Gutter /Jenter  17:      kr.3400.-
Gutter / Jenter 15:      kr.3000.-
Gutter / Jenter 14:      kr.3000.-
Gutter / Jenter 13:      kr.3000.-
Gutter / Jenter 12:      kr.3000.-
Gutter / Jenter 11:      kr.3000.-
Gutter / Jenter 10:      kr.3000.-


Betalingsfrist turneringsavgift: 15. februar.
(ved påmelding etter 15. februar - 14 dager etter påmelding)Overnatting:
Lørdag - søndag:      kr.3300.- pr. lag
Fredag - søndag:      kr.3800.- pr lag

Betalingsfrist overnatting: 15. februar.
(ved bestilling etter 15. februar - 14 dager etter bestilling)

Måltider:
Alt.1. Lunsj + middag lørdag                         kr.275.- pr.person.
Alt.2  Lunsj + middag lørdag + lunsj søndag   kr.325.- pr.serson.

Betalingsfrist måltider: 1. april.

 

Viktig å opplyse følgende ved betaling:
Klubb
Klasse laget er påmeldt i (G10, J10...)
Hva det betales for (turneringsavgift, måltider, mat alt 1/2)