Regler

Kamper:

Kamptiden er 2 x 15 min for alle klasser (både grunnspill og sluttspill)
Løpende spilletid hele kampen i gruppespillet.
Pauser er 3 minutter.
Det foretas ikke sidebytte mellom periodene.

Deltagerlagene har ikke rett til oppvarmingstid på banen ut over eventuell ledig tid før oppgitt tid for kampstart. Lagene står selv for baller til oppvarming

Spesielt for sluttspill (kan endres ved forsinkelser):
3 siste minutter i siste periode effektiv spilletid.

Sluttspillkamper (med unntak av finaler):
Ved uavgjort ved full tid avgjøres kampen med straffekonkurranse, hvor det først er 
3 straffer til hvert lag. Konkurransen gjennomføres videre etter NBF sine regler.

Finaler:
Ved uavgjort ved full tid spilles inntil 5 min forlengelse "sudden death" (første målet vinner).
Hvis ingen avgjørelse i forlengelse avgjøres kampen med straffekonkurranse,
3 straffer til hvert lag. Konkurransen gjennomføres videre etter NBF sine regler.

 

Spillere

En spiller kan ikke repersentere mer enn en klubb i løpet av turneringa.

En spiller kan delta for flere lag fra samme klubb, så lenge lagene deltar i ulike klasser.
(forutsatt at aldersbestemmelsene overholdes)

Utespillere kan ikke spille for flere lag i samme klasse.
Keepere kan spille på flere lag fra samme klubb i samme klasse.
(kan spille som keeper på begge lagene, eller som keeper på det ene laget og utespiller på det andre)

Det er tillatt med 2 gjestespillere pr. lag.
Det er deltagerlag/klubbs ansvar å avklare dette med klubben spilleren er medlem i / er spilleberettiget for.

Alle spillere kan delta i en aldersgruppe høyere enn alderen tilsier.
(f.eks kan spillere født i 2008 og 2009 delta i G14, og spillere født i 2005 og 2006 delta i G17)
I slike tilfeller må klubben selv vurdere om det er forsvarlig for spillerne å delta i høyere aldersgruppe.

Deltagerklubb er ansvarlig for at lagets spillere har nødvendig forsikring (lisens).

Dispensasjoner
Dispensasjon til bruk av overårige gis i følgende tilfeller:
Spillere som det av administrerende myndighet er gitt dispensasjon til deltagelse i inneværende sesongs seriespill, gis dispensasjon til å delta i Salming Cup.  
Dispensasjonen må være gitt i samme aldersklasse, og for samme klubb som det påmeldte laget i Salming Cup.
Viktig: Dispensasjonene (fra adm. myndighet) må medbringes til alle kampene, og må fremvises på forespørsel.
Dispensasjonene må markeres i spillerregistreringen, med "disp" i "Annet-feltet" bak navnet på spilleren.
(spillerregistreringen gjøres på innloggingssidene. Se påmeldingsbekreftelsen for adresse og tidsfrist)

Vi som turneringsarrangør kan gi dispensajoner ut over dette i helt spesielle situasjoner.
Frist for dispensasjonssøknad er1.april 2021.

Benyttelse av ikke spilleberettige spillere ifølge dette reglementet kan føre til kamptap eller diskvalifisering.


Vi har sett oss nødt til å stramme inn på bruk av overårige.
Dette etter noen uheldige situasjoner i de siste turneringene.
Anmoder lagene om å flytte opp spillere fra yngre klasse i tilfeller der dere har for få spillere i den aktuelle aldersklassen.


 Annet:

Poengberegning ifølge NBF sitt kampreglement.
-          Seier 3 poeng, Uavgjort 1 poeng, Tap 0 poeng.
-          Ved poenglikhet gjelder innbyrdes møte.
-          Videre følges NBFs regler.  Se https://bandyforbundet.no/?p=28497&mID=70&mAct=362 §10 punkt 8.

-          Ved likhet avviker Salming Cup reglement fra §10 punkt 9:
           Gjelder hvis lag er rangert likt etter §10 punkt 8.
           Laget som har scoret flest mål i en og samme kamp rangeres høyest.
           Dette kommer før omkamp/loddtrekning.

For øvrig følges NBF sitt turneringsreglement: https://bandyforbundet.no/?p=3091&mAct=3093&mID=70
og NBF sitt kampreglement og spilleregler.

Deltagerlagene har ikke rett til oppvarmingstid på banen ut over eventuell ledig tid før oppgitt tid for kampstart. Klubbene står selv for baller til oppvarming

 

Protester:
Eventuell protest må denne leveres til juryen eller hovedsekretariatet senest 15 minutter etter kampslutt, sammen med et protestgebyr på 500 kr. Hvis protesten går igjennom refunderes beløpet. Hvis protesten ikke tas til følge, beholdes beløpet. Juryen behandler også matchstraffer.

 

Regel om bruk av beskyttelsesbriller

Vil minne om reglen om bruk av briller:
Utespillere født i år 2000 og senere, inntil de fyller 19 år, må bruke beskyttelsesbriller.Brillene må være CE godkjent og egnet for innebandybruk. Unntatt fra denne regelen er spillere som benytter briller med styrke. (hentet fra spillerregler NBF)