Velkommen  til  Salming Cup  2019!
Arrangeres i Fredrikstad 3 - 5. mai

 

Takk til alle som detok i årets turnering!

Velkommen tilbake i 2020!

Dato for neste års turnering er ikke klar.
Det åpnes for påmelding 20.november.

 

 

Salming Cup 2019 avvikles i Kongstenhallen, Borgehallen og Gressvikhallen.
Det er åpent for påmelding i til sammene 14 klasser for jenter (J) og gutter (G).
J10, G10, J11, G11, J12, G12, J13, G13, J14, G14, J15, G15, J17, G17. 

Klassen J11 og G11 er nye av året.

Vi viderefører fjorårets nyhet 
B-sluttspill!
Mer info finner dere under "info" -> "Turneringsinformasjon".

I 2018 ble enkelte klasser fylt tidlig opp.

Det kan være lurt å melde på tidlig.  Prinsippet "først til mølla" gjelder.

Påmeldingsfristen er satt til 15.februar.  Fristen blir trolig forlenget etter det.
Etter 15.februar vil vi kunne redusere eller stryke klasser med liten påmelding, og utvide klasser med stor påmelding. 
Enkelte klasser kan bli slått sammen.  Påmeldte lag vil bli informert ved sammeslåing av klasser.

 
Vi tilbyr overnatting og servering av mat lørdag og søndag.
Overnatting fredag-søndag i klasserom inkl. frokost.

Vi tilbyr to lunsj/middag-pakker.
Alt 1: Lunsj og middag lørdag                        
Alt 2: Lunsj og middag lørdag og lunsj søndag 
Lunsj og middag serveres like ved Kongstenhallen.
For mer infor se undersidene "Overnatting" og "Måltider".

Fakta om klassene:
I klassene G10, J10, G11 og J10 føres ikke tabell og det spilles ikke sluttspill.
Det kan forekomme kamper mellom lag påmeldt i G10 og G11, og mellom lag i J10 og J11.
I øvrige klasser arrangeres A og B-sluttspill.

Sluttspill i hver enkelt klasse tilpasses antall deltagerlag.

Antall lag i hver klasse er endret etter påmeldingsfristen gikk ut 15.februar.

Jenter 17 (01-02):     utgår    kr.3200.-

Gutter 17 (01-02):    12 lag    kr.3200.-

Jenter 15 (03-04):    8 lag     kr.2800.-
Gutter 15 (03-04):   12 lag     kr.2800.-

Jenter 14 (04-05):    utgår    kr.2800.-
Gutter 14 (04-05):    8 lag    kr.2800.-

Jenter 13 (05-06):     5 lag    kr.2800.-
Gutter 13 (05-06):     12 lag    kr.2800.-


Jenter 12 (06-07):     5 lag    kr.2800.-
Gutter 12 (06-07):   16 lag    kr.2800.-

 
Jenter 11 (07-08):     4* lag    kr.2800.-
Gutter 11 (07-08):     14 lag    kr.2800.-

Jenter 10 (08-09):     4* lag   kr.2800.-
Gutter 10 (08-09):      9 lag   kr.2800.-

*I Jenter 10 og Jenter 11 er det plass tilsammen 8 lag.
  Det kan bli kamper der lag påmeldt i J10 møter lag påmeldt i J11.


For info om turneringform, premiering etc - se "Info" -> "Turneringsinformasjon"
 
OBS!
Vi har sett oss nødt til å stramme inn på bruk av overårige.
Dette etter noen uheldige situasjoner i de siste turneringene.
Anmoder lagene om å flytte opp spillere fra yngre aldersklasse i tilfeller der dere har for få spillere i den aktuelle aldersklassen.

Avlysning av turnering eller klasser.
Ved eventuell avlysning av turnering eller enkeltklasser begrenser turneringsarrangørens erstatningsansvar til tilbakebetaling av turneringsavgifter.
Dette gjelder uansett årsak til avlysning.


Mera information