Velkommen til Plankecup!
Fredrikstad  3-5.september 2021

Mer info finner dere under "info" -> "Turneringsinformasjon".

Salming Cup 2021 avvikles i Kongstenhallen, Borgehallen, og Gressvikhallen.

Det er åpent for påmelding i til sammene 16 klasser for jenter (J) og gutter (G).
G10, J10, G11, J11, G12, J12, G13, J13, G14, J14, G15, J15, G17, J17, Herrer bredde, Damer bredde. 

Mer info finner dere under "info" -> "Turneringsinformasjon".

Det kan være lurt å melde på tidlig.  Prinsippet "først til mølla" gjelder.

Vi tilbyr overnatting og servering av mat lørdag og søndag.
For mer info - se undersidene Overnatting og Måltider.

*Påmeldingsfristen er satt til 15.juni.  Fristen kan bli forlenget etter det.
Etter 15.juni vil vi kunne redusere eller stryke klasser med liten påmelding, og utvide klasser med stor påmelding. Enkelte klasser kan bli slått sammen. 
Påmeldte lag vil bli informert ved sammeslåing av klasser. 

Endring i turneringsregler:
Vi har gjort endringer i regler om bruk av overårige.
Gjelder dispensasjoner gitt av adm. myndighet for seriespillet.
Hensikten er at det skal bli enklere å kunne stille med samme
lag i vår turnering som i seriespillet.
Se Info->Regler (punkt "Spillere")

Fakta om klassene:

Gruppe og sluttspill tilpasses antall deltagerlag i klassen.
I klassene gutter og jenter 10 og 11 føres ikke tabell, og det spilles ikke sluttspill.
I øvrige aldersbestemte klasser spiller A og B-sluttspill.
I seniorklassene spilles kun A-sluttspill.

Det er åpent for påmelding til følgende klasser:

Damer Bredde          kr. 3600.-  (8 lag)
Herrer Bredde          kr. 3600.-  (8 lag)

Jenter 17 (04-05)     kr. 3400.-  (8 lag)
Gutter 17 (04-05)     kr. 3400.-  (8 lag)

Jenter 15 (06-07)     kr. 3000.-  (8 lag)
Gutter 15 (06-07)     kr. 3000.-  (12 lag)

Jenter 14 (07-08)     kr. 3000.-  (8 lag)
Gutter 14 (07-08)     kr. 3000.-  (8 lag)

Jenter 13 (08-09)     kr. 3000.-  (8 lag)
Gutter 13 (08-09)     kr. 3000.-  (8 lag)


Jenter 12 (09-10)     kr. 3000.-  (8 lag) 
Gutter 12 (09-10)      kr. 3000.-  (12 lag)

Jenter 11 (10-11)      kr. 3000.-  (8 lag)
Gutter 11 (10-11)      kr. 3000.-  (8 lag)

Jenter 10 (11-12)      kr. 3000.-   (8 lag)
Gutter 10 (11-12)      kr. 3000.-   (8 lag)
 
For info om turneringform, premiering etc - se "Info" -> "Turneringsinformasjon"


OBS!
Vi har de siste årene sett oss nødt til å stramme inn på bruk av overårige.
Dette etter noen uheldige situasjoner i tidligere turneringer.
Anmoder lagene om å flytte opp spillere fra yngre klasse i tilfeller der dere har for få spillere i den aktuelle aldersklassen.

Avlysning av turnering eller klasser.
Ved eventuell avlysning av turnering eller enkeltklasser begrenser turneringsarrangørens erstatningsansvar til tilbakebetaling av turneringsavgifter.
Dette gjelder uansett årsak til avlysning.

 

 

 


Mera information Anmälan