Avgifter

3 mot 3 (F/P7)                         Spelar gratis

5 mot 5 (F/P8 - F/P9)               Spelar gratis

7 mot 7 (F/P10 - F/P12)           1500 kr/lag

9 mot 9 (F/P13 - F/P14)           1500 kr/lag

 

Anmälningsavgiften ska betalas senast 3:e april på bankgiro 426-1475, ange föreningsnamn samt åldersklass.