Klasser / Grupper

F10 - Flickor född 2012

F11 - Flickor född 2011

F12 - Flickor född 2010

F13 - Flickor född 2009

F14 - Flickor född 2008

F8F9 - Flickor födda 2013 2014

P10 - Pojkar född 2012

P11 - Pojkar född 2011

P12 - Pojkar född 2010

P13 - Pojkar född 2009

P14 - Pojkar född 2008

P8 - Pojkar född 2014

P9 - Pojkar född 2013

PF7 - Pojkar, Flickor född 2015