ÄLVSJÖ AIK FF inbjuder till Ersans Pokal 2016/17

Ersan´s Pokal har fått sitt namn efter Ernst ”Ersan” Karlsson.

Han är den enskilda individ som betytt absolut mest för Älvsjö AIK FF´s ungdomsverksamhet i och med att han skänkte hela sin personliga kvarlåtenskap till en stiftelse där avkastningen från de fonderade medlen varje år tillfaller klubbens ungdoms-verksamhet.

”Ersan” var också verksam i klubben under hela sitt liv, men då gärna i bakgrunden som ledare och funktionär.
Vi hedrar och bevarar minnet av ”Ersan” på detta sätt, genom att uppkalla vår mycket populära turnering efter honom och hoppas att den skall överleva oss alla.

KONTAKTINFORMATON

Kontaktperson: Kansli Stefan Edlund

E-mail: info@alvsjoaik.se

Telefon: 08-7491920


Mera information

Nyheter

2016-11-04 14:46:33

Nu är vi full gång.....

Trots att den första snön föll häromdagen spelas det på i turneringen. Vi har fått en ny plattform här på cupsidan och här kan man lättare följa med vad som händer och sker...