Anmälan

Avgiften är 1500 SEK per lag. Anmälan är giltig/bindande först när anmälningsavgiften mottagits till vårt plusgiro 702570-3.

Vi förbehåller oss rätten att stryka anmälningar vid för få eller för många anmälda lag. Avgiften/erna återbetalas då i sin helhet. Vid för många anmälda lag stryks det lag med senast inbetald anmälningsavgift. Sista anmälningsdag 7/10 .


Sista anmälningsdag : 2017-10-13


Anmälningsformulär