COPACARRERA Bjuder int till futsal/five-a-side turnering Januari Indoor 2021

F2005-F2013, P2010-2013 spelar 5 mot 5 futsal/five-a-side inomhus

Turnering riktar sig till breddlag. Flickor födda 2005–2013 och pojkar 2010–2013.

Plats:             Kungsängens sporthall, vanligt hallgolv

 

Datum:          Lördag 23 januari ca kl. 08:00-21:00

Söndag 24 januari ca kl. 08:00-20:00

(Allmänt spelar de yngre lagen först och därefter de äldre).

 

Ovanstående tider kan komma att ändras beroende på antal anmälda lag i varje klass och tillströmning inom klasserna. Är det få lag i lätt och medel kan dessa nivå slås ihop även kan två klasser, närliggande åldersmässigt, komma att slås ihop. Minst 8 lag i varje klass F2005-F2009, minst 5 lag i F/P2010-F/P2013. Är det färre antal lag men lagen vill spela så genomförs också klassen genom att öka speltid per match. Slutliga tider och spelschema meddelas senast två veckor innan cupen startar.

 

Klasserna begränsas till 8 lag först med max ett lag per förening. Därefter beroende på tillströmning i resp. klass kan den öppnas för flera lag per klass och lag från samma förening.

 

Klasser:        
F/P2013                                Flickor och pojkar födda 2013
F/P2012                               Flickor och pojkar födda 2012
F/P2011                                Flickor och pojkar födda 2011
F/P2010                                Flickor och pojkar födda 2010
F2009                                   Flickor födda 2011
F2008                                   Flickor födda 2008
F2007                                   Flickor födda 2007
F2006                                   Flickor födda 2006
F2005                                   Flickor födda 2005

                     

Spelform:     F2005-F2008. Gruppspel och slutspel för alla klasser om minst 8 lag anmälda. Alla lag garanteras minst 6 matcher på två dagar. I F2009 gruppspel utan resultatpublicering men resultat används internt för att få jämnare matcher i ett andra gruppspel. Alla lag garanteras minst 6 matcher på två dagar.  F/P2010-2013 gruppspel utan resultat. Alla lag garanteras 4 matcher.

Speltid:        Alla matcher 1x15 min                                          

Spelregler:   Enligt regler för futsal/five-a-side inomhus på vanligt hallgolv.

Priser:          Medaljer, max 10 st/lag, till alla deltagare i klasserna F/P2010-FP/2013, F2009. I F2005-2008 pokal och medaljer till vinnare av varje slutspel. Extra medaljer, om ni kommer med mer än 10 spelare, går att beställa för 20 kr/st i samband med anmälan eller senast 10 dagar innan cupstarten.                      

Cafeterian:  Försäljning under hela turneringen korv, toast, hamburgare, drycker, kaffe, mm.

Arrangör:    Copa Carrera

Kontaktperson:               

Manuel Carrera tel: 0739600197 e-post: copacarrera@gmail.com

Anmälningsavgift:           
F2005-F2008                      1600 kr
P/F2010-2012                     1300 kr
F/P2013                              1100 kr
                                                                                                            

Anmälan görs via www.copacarrera.com välj där Januari Indoor.

Anmälan skall vara arrangören tillhandla, senast den 25 december 2020. Anmälan är giltig först då avgiften har satts in på Bankgirokontot 156-6702, därefter flyttas lagen till väntelistan. Lag som drar sig ur efter den 25/12 får inte anmälningsavgiften tillbaka.

I klasserna F2005-F2008 spelas det på två dagar för att undvika långa väntetider pga. gruppspel och slutspel/andra gruppspel. I alla övriga klasser spelar varje lag bara en dag och det går att välja vilken dag man vill spela. När jag får tillräckligt med lag ett datum så blir det spel för den klassen det datumet .

Fullständiga tävlingsbestämmelser kommer att bifogas vid schemaläggning.

Inga överåriga spelare tillåts i F/P2010-F/P2013, F2009, om man inte har personlig dispens. I F2005-F2008 tillåts max två överåriga högst ett år äldre. Har man personliga dispenser för överåriga spelare skall kopia skickas till tävlingsledaren. För lag som kommer från andra distrikt tillämpas resp. distrikts regler för dispenser.
Information om Januari Indoor cup kommer att uppdateras löpande under hösten och publiceras på vår hemsida: www.copacarrera.com Spelschemat kommer att publiceras senast två veckor innan cupstart.


Mera information Anmälan

Nyheter

2019-09-05 13:37:25

Anmälan är öppen

Anmälan är öppen och publicerad.