Anmälan

Logi och mat
Köp vårt cup-paket för spelare och ledare innehållande övernattning mot lördag och söndag inkl frukost lörd/sön samt lunch fred/lörd/sön och middag fred/lörd. Pris 795 kr per person.

Kvällsfika finns att köpa på förläggningarna.

Obs! Skriv antalet cup-paket du vill ha när du anmäler ditt lag.

Avgifter:

Lagavgift 1 600 kr för åldersgrupperna 10-15 år. 800 kr för åldersgrupperna 8-9 år samt eventuell kostnad för cup-paket. Summan inbetalas senast 1 juni 2015 till Testföreningen bankgiro: 123-45678

Spelprogrammet kommer att läggas ut cirka 2 veckor före cupstart.


Sista anmälningsdag : 2021-02-20


Anmälningsformulär