Fair Play


Syftet med Fair Play är att uppmuntra till god etik och moral inom idrotten. Fair Play-poäng tilldelas lagen enligt en bedömningsskala efter avslutad match. Vid beräkning av Fair Play-tabellen nedan summeras dessa poäng per lag och divideras med antalet spelade matcher. Det lag som har högst snittpoäng kan anses vara det lag som överlag uppträder mest sjyst

Lag Klass Matcher Poäng

Bedömningsskala 1-5

  1. Oacceptabel Fair Play - Laget har gjort sig förtjänt av allvarlig kritik vid flera tillfällen. Laget har uppträtt oacceptabelt. Laget har visat sig vara ett mycket dåligt föredöme för andra lag.
  2. Underkänd Fair Play - Laget kan kritiseras för sitt beteende vid flera tillfällen. Laget har inte uppträtt väl. Laget är ett dåligt föredöme för andra lag.
  3. Godkänd Fair Play - Laget kan kritiseras för sitt beteende vid några tillfällen. I övrigt uppträdde laget väl.
  4. Väl godkänd Play - Laget kan kritiseras för sitt beteende vid någon enstaka incident. I övrigt uppträdde laget mycket väl. Laget är ett föredöme för andra lag.
  5. Föredömlig Fair Play - Laget kan inte på något sätt kritiseras för sitt beteende. Laget är ett utmärkt föredöme för andra lag.